Стъпка след стъпка в училищната сугестопедия/резервопедия

„Винаги съм си мислил, че ние сме, метафорично казано, паднали ангели, заключени богове, хипнотизирани души, които са повярвали в своето ограничено нищожество… Но аз имах мечта. И тази мечта настойчиво ми шепнеше, говореше, крещеше: Има метод, който ще промени нещата… и всички ще учим и ще се развиваме много по-бързо и по-творчески… и с радост…“
Проф. д-р Георги Лозанов

Като стратегически инструмент Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“ цели да развие човешкия капитал в България, да осигури по-високи доходи, заетост, професионална реализация и социална интеграция, за което настоящият проект допринесе в голяма степен.

Идеята на проекта беше да реинтегрираме отпаднали младежи и възрастни хора от ромски произход в образователната система, които да имат възможност да завършат своето основно образование и с това да направят сериозна крачка в личния си и професионален живот.

В „Стъпка след стъпка“ създадохме обучителна програма за бързо учене за 7 и 8 клас по метода на сугестопедията, методика, разработена, научно изследвана и доказана, от проф. Лозанов; призната от ЮНЕСКО през 70-те години и използвана в много други държави по света. Всички чуждестранни преподаватели, които работят по тази методика, се отнасят с огромно уважение и преклонение към българския учен.

Тази методика към момента се използва за бързо учене на чужди езици, докато нашият екип, благодарение на финансирането, което получихме по схемата за реинтеграция, успя да разработи предметите за 7 и 8 клас, така че обучителната програма да бъде приложима, както за възрастни – отпаднали ученици, така и за деца в училищна среда, тъй като е съобразена с държавните образователни изисквания. Това предопределя една добра устойчивост на проекта и удовлетвореност, че нашият труд може да се мултиплицира в бъдеще и от други преподаватели “във” и “извън” училищна среда. Изводите, направени в следствие на работата по проекта, показаха, че тази методика е много добре да бъде използвана за превенция на отпадане от училищния процес, тъй като при отдавна отпаднали ученици от образователната система с огромни образователни пропуски, програмата трябва да включва и образователен материал от много по-ниските класове, което е амбиция и предмет на по-нататъшната работа на екипите от двете организации – НЧ “Бъдеще сега 2006” и Сдружение „Европейски проекти”.

Проблемите, които ромската общност (основна група при отпадналите ученици) има, са много и разнообразни, но от тях най-сериозните са липса на мотивация за личностно развитие и реализация, липса на визия за бъдещето, от където произтича и тяхното непостоянство, чувството за изолираност, правещи ги неуверени и сугестирани по отношение на техните възможности и място в обществото. Основната роля за преодоляването на тези проблеми се пада на образованието и неформалното обучение.

Поставяйки в центъра на образователния процес ЧОВЕКА с неговите специфики, културни, етнически и когнитивни характеристики, се стремяхме да постигнем както добри обучителни резултати за изключително кратко време, така и психологическа и поведенческа промяна у участниците. Успяхме да дадем път и посока на част от нашите обучаеми, който те да следват през целия си живот. Участниците в проекта бяха записани в самостоятелна форма на обучение и след провеждане на обучителните модули, те положиха изпити пред училищата-партньори и някои от тях вече получиха своите удостоверения или дипломи. Голямата ни амбиция, след края на проекта, ще бъде да продължим да работим с тях и те да се превърнат в ментори на подрастващото поколение и пример за общността.
Проведохме и обучения с деца от училищата-партньори с цел да променим техния поглед към образователния процес и да им покажем, че ученето може да бъде приятно, забавно и без усилие, използвайки тази уникална, според нас, методика. С голяма надежда и вяра ще продължим и в бъдеще да работим за образоване на ромската общност, като единствен път за по-добър и успешен живот.