Сътворчество и добродейство на Гудевица

 

Това е галерията от най-силния, невероятен и резултатен доброволчески лагер в най-новата история на Гудевица! Наслаждавайте се!