Удължава се събирането на предложения за ремонт на ел. инсталация в сградата на НЧ Бъдеще сега 2006 в село Гудевица

Новият срок за получаване на оферти е до 31.10.2014 г. Срокът за изпълнение на поръчката остава непреоменен.

Подробности и документация необходими за изготвянето на оферта можете на намерите на сайта на НЧ “Бъдеще сега 2006” – ТУК