Швейцарското междинно звено, отговарящо за управлението на Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество вече има обновена интернет страница

Обновеният сайт на междинното звено поставя акцент върху многото на брой проекти, получаващи безвъзмездна финансова помощ от двата фонда.

Нарочно читалище “Бъдеще сега 2006” е партньор по проекта: ”Екологичното образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местните общности”, който реализираме съвместно с “Младежки форум 21 век” с цел повишаване на екологичното образование сред младите хора и устойчивото развитие на местните общности в цялата страна.

На сайта на звеното текущо ще се публикуват новини и информация за събития по всеки от проектите, с оглед създаване на условия за сътрудничество между отделните организации, получаващи безвъзмездна помощ и връзка между отделните проекти.

Интернет страницата представя и консорциума „Швейцарско междинно звено“, състоящ се от 2 швейцарски организации – фондация „Innovabridge“ и консултантската компания „Neosys“ и един български партньор – Балкански институт по труда и социалната политика.

Източник, снимка и финансиращ орган по проекта на Младежки форум 21 век: Българо-швейцарска програма за сътрудничество