Ден на изкуствата

Ние искаме да има: Забавление, срещи и споделяне предназначено за всички. За всички, които изявяват желание да споделят таланта си. Искаме да организираме музика, танци, творчески работилници…

Как се казва нашата акция?

Ден на изкуствата

Необходим брой доброволци и с какво ще ги привлечем?

Всички, които искат да се включат и да създадат нещо с това, което умеят.

Къде ще се проведе акцията?

Центърът на гр. Смолян.

Какви материали ще ни трябват?

FB, плакати, стикери, настилка за танци, материали за рисуване, мъниста, озвучаване, пространство.

Какво е нещото, което искаме всички да научат за акцията? Слоган, мото, идеи? Ще ни помагат ли други организации и/или институции?

Забавление, среща и споделяне!

Контакти: Екип от Работилница за доброволчески идеи – vshatarov@gmail.com,