Двор мечта

Искаме да преустроим вътрешния двор (който не се използва) и да го превърнем в уютно място за отдих и различни дейности. Дворът обаче е съвместна собственост с Основното училище. Можем да обособим отделни кътове и за по-малките ученици. Искаме да поставим пейки за отдих и маси за закуска. Да превърнем дворното пространство в приятен кът с цветя и дървета. Можем да поставим маси за тенис на маса, за шах. Ще се възстанови и малкия воден кът като алпинеум. Искаме да се поставят на отделни места изкуствена настилка и люлки. Да се направи извод и на училищното радио. Може да се обособи кът за тануване. Акцията е предназначена за самите ученици, за да не остават в кафенета в междучасията. Създавайки това ново място за отдих, ние ще съдействаме за разширяване на социалните контакти, а и учениците сами ще се грижат за него.

Как се казва нашата акция?

Двор-мечта.

Необходим брой доброволци и с какво ще ги привлечем?

Неоходими около 50 доброволци. Ще ги привлечем с промотиране на проекта и резултатите за всички.

Къде ще се проведе акцията?

ГПЧЕ “Иван Вазов” – гр.Смолян на 15-ти октомври.

Какви материали ще ни трябват?

Дървен материал, блажна боя, саксии, цветя, фиданки, кошчета за боклук, инструменти, изкуствена настилка.

Какво е нещото, което искаме всички да научат за акцията? Слоган, мото, идеи? Ще ни помагат ли други организации и/или институции?

За да бъдем добри, да направим света около нас по-красив! Искаме да си направим “Двор за нас” – за отдих, за игри и забави Инициативата ни ще подкрепи Училищното настоятелство, родители и приятели.

Контакти: 0887 841 885