Игри за запознаване

Асоциации
Участниците застават в кръг. Всеки по ред казва името си и една асоциация към него (например Ники – камък). След като всеки се е представил, водещият подхвърля малка топка към произволно избран участник, казвайки името и асоциациата си и същото за този, на когото подава. Вторият трябва да каже от кого е получил топката, кой е той самият и на кого я подава (например Ники Камъка подаде на Пешо Бора, който подава на Катя маймуната) и т.н.
Варианти – Име + движение; Име + прилагателно с първата буква от името и т.н.
Забележка: Може да стане малко дълга, особенно, ако сме в твърде голяма група.

По двойки
Участниците се разделят по двойки. Задачата е за 5-10 минути да си разкажат и научат за себе си колкото се може повече информация – семейство, любим цвят, домашни животни, книги, хобита, спорт и т.н. След това се събират и всеки представя на групата партньора си, говорейки в първо лице единствено число.
Варианти – представянето става с пантомима, а цялата група познава какво се изобразява.

2 истини и една лъжа
Всеки казва пред групата 3 твърдения за себе си (например „Обичам да танцувам”, „Много добър плувец съм” и „Майка ми се казва Пелагия”). Едното от твърденията не е истина. Останалите от групата трябва да познаят кое е грешното твърдение.