Търси се най-вдъхновяващият координатор на Международната награда за млади хора в България

Международната награда за млади хора в България е световно призната програма за личностно развитие и неформално образование за младежи от 14 до 25 години. До днес повече от седем милиона млади хора от над 132 страни са предприели редица доброволни и предизвикателни дейности, чрез програмата на Наградата. В момента над 900 000 младежи по целия свят постигат своите цели, като част от програмата. Чрез програмата младежите участват в дейности, които им помагат да развият реални умения за справяне с живота.
НЧ „Бъдеще сега 2006“ е национален координатор на програмата за България. През 2012 г. нашата организация положи усилия за разширяване обхвата на Международната награда и в тази връзка програмата се нуждае от Координатор.

 

Описания на задълженията на позицията:
– Администриране на програмата за България:
o Комуникация с лидери, ментори и участници;
o Комуникация с централния офис в Лондон;
o Поддържане на бази данни с дейности и ментори;
o Поддържане на уеб-сайт и FB страница;
o Водене на документацията на Наградата;
o Логистична подготовка и организация на събития;
o Подготовка на печатни материали;
– Разпространение на информация за програмите сред младежи, учители и общности;
– Търсене и срещи с ментори за специфични дейности.

Заетост и трудови взаимоотношения:
– Заетостта е непълен работен ден, като времетраенето на различните задачи не е равномерно разпределено във времето – възможно е работата да е периодична. Крайното времетраене на заетостта ще отговаря на 4 работни часа на ден. (Позицията е подходяща за студенти посещаващи учебни занятия.)
– С Координатора ще бъде сключен граждански договор, като заплащането и бонусите ще се договорят между екипа на програмата и назначеното лице.

Персонално обучение и подкрепа от страна на програмата:
– Координаторът ще бъде обучен персонално от екипа на Международната награда в България;
– Координаторът ще участва в обучение за лидери и мултипликатори на Наградата – провеждано в България;
– Координаторът ще бъде изпратен и ще участва в международно лидерско обучение в Лондон, Англия.

Изисквания към кандидата:
– Организационни и комуникационни умения;
– Владеене на английски език;
– Способности за организиране на времето;
– Презентационнии комуникационни умения;
– Умения за взимане на решения и нагласа за проактивно менажиране и ръководене на дейности;
– Умения за работа в мултикултурна среда и работа в екип;
– Компютърни умения – работа с офис приложения.

Ако сте заинтересован от позицията изпращайте CV и мотивационно писмо на адрес: award@nanera.net Срокът за изпращане на документи е до 06.10.2012 г. Интервютата с кандидатите ще се проведат между 7 и 12.10.2012 г.

Реализирането на програмата в България през 2012-2013 г. се случва благодарение на Фондация „Оук”.

Фондация „Оук” насочва своите ресурси към решаване на глобални социални и екологични проблеми, и по-конкретно към онези, които оказват съществено въздействие върху живота на най-уязвимите групи.