Ако искате да сте преподавател на бъдещето сега Ви очакваме при нас!

 

Народно читалище “Бъдеще сега 2006” и Сдружение “Европейски проекти”
с вълнение и нетърпение
Ви канят в написването на една история.

 История за радост, за любов, за знания, за грижа…и за още нещо…

Ако преподаването и работата с деца и младежи е Вашето призвание,
впуснете се в един педагогически експеримент,
заедно с екип от мотивирани и квалифицирани преподаватели и експерти,
които ще отворят за Вас света на

СУГЕСТОПЕДИЯТА!

Разгледайте детайлната информация за проекта и учителите

Работата Ви при нас ще бъде свързана с:

  • Разработване на съдържание на предметите за 7-ми и 8-ми клас по сугестопедичния метод на преподаване;
  • Провеждане на сугестопедични обучителни модули по разработените предмети за младежи от ромски произход в две Софийски училища – 147 ОУ „Йордан Радичков“ и 75 ОУ „Тодор Каблешков“;
  • Преподавателска работа в Образователен център „Бъдеще сега”.

Ние Ви предоставяме възможност за:

  • Обучение по сугестопедия, проведено лично от Ванина Бодурова – Директор на Фондация „Проф. д-р Георги Лозанов и проф. д-р Евелина Гатева” и най-квалифицираната и ценена ученичка на Проф. д-р Лозанов по света, създател на сугестопедията – метод за бързо учене без учене;
  • Работа в екип със сугестопедични преподаватели, ученици на проф. д-р Лозанов;
  • Менторска подкрепа за развитието Ви, като преподавател на 21-ви век.
  • Допълнителна квалификация, чрез обучения, семинари и проекти извън България.

Научете повече на тел: 0877656887
или ни пишете на: home@nanera.net до 9 декември 2012 г.

С професионалното съдействие на:
ФОНДАЦИЯ „Професор д-р ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ и професор д-р ЕВЕЛИНА ГАТЕВА”

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския Социален Фонд. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от НЧ „Бъдеще сега 2006” и при никакви обстоятелства не може да се приеме, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.