Кирило-Методиевата азбука върху плъсти

РИМ “Стою Шишков” – Смолян, съвместно с Професионална гимназия по приложни изкуства и Обединен детски комплекс – Смолян организираха тази инициатива, за да запознаят доброволците с технологията на народното изкуство, наречено ПЛЪСТ.

Как се казва нашата акция?

“КИРИЛО-МЕТОДИЕВАТА АЗБУКА ВЪРХУ ПЛЪСТИ”

Необходим брой доброволци и с какво ще ги привлечем?

Необходим брой доброволци – около 10, които ще привлечем с интересната технология на работа с вълна.

Къде ще се проведе акцията?

Акцията се проведе на 15 октомври 2011 г. – събота в Регионален исторически музей “Стою Шишков” – Смолян (10.00 – 13.00 часа).

Какво е нещото, което искаме всички да научат за акцията? Слоган, мото, идеи? Ще ни помагат ли други организации и/или институции?

Професионална гимназия по приложни изкуства и Обединен детски комплекс – Смолян ще бъдат в помощ на акцията на РИМ – Смолян.

Контакти или как можете да продължите да доброволствате към РИМ “Стою Шишков” в град Смолян на: 0301/65753 и 0301/62727