Младежката банка – представяне в Смолян!

 

Този вторник, 18 декември 2012 г. от 18:30 ч. в МИКЦ – Яко, Младежки дом, гр. Смолян ще се проведе среща за представяне на Младежката банка, организирана от НЧ „Бъдеще сега” 2006, с подкрепата на МИКЦ – Яко. Каним всички млади граждани на община Смолян на възраст между 15 и 25 години да се включват в най– новата инициатива за подкрепа на младежки идеи в България!

Какво е младежката банка (МБ)?
· Младежката банка е ресурс създаден от млади хора за млади хора.

· Младежката банка дава възможност на младежи на възраст от 15 до 25 години да създадат свой собствен паричен фонд за подкрепа на други млади хора в Смолян, които искат да реализират идеи в полза на общността.

· Младежката банка дава възможност на младежите да работят в екип и е отлична възможност за тяхното личностно развитие, което е свързано с придобиване на лидерски и комуникационни умения и практически опит във вземането на решения, решаването на проблеми, управлението на събития и проекти, воденето на преговори и презентации, организирането на благотворителни събития и много, много още.

· Младежката банка подкрепя младежки проекти и инициативи, които отговарят на нуждите на младите хора и имат за цел дългосрочно въздействие в полза за общността, развиват социални дейности и предприемачество. Младежката банка създава бъдещите лидери на града!

В България проектът започва едновременно в 8 града. В гр. Смолян, Младежката банка ще бъде координирана от НЧ „Бъдеще сега” 2006 и МИКЦ-Яко с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ). Младежите ще се обучат как се работи в екип, как се провеждат благотворителни и ПР – кампании и как се управлява Младежка банка. С помощта на ментор, младежите ще имат задачата за 3 месеца да съберат сумата от 5000 лева или повече с оглед създаването на фонд, който в последствие ще финансира идеи на техни връстници в полза на общността. Към събраните пари, ФРГИ ще се добавят още толкова! Повече за Младежката банка на: http://www.youthbank.org/ и https://universitet.webme-bg.com/gudevica. Посетете и страницата на МБ Смолян във Фейсбук: https://www.facebook.com/MladezkaBankaSmolan?fref=ts.

Как да се включите?
Елате на срещата за представяне на Младежката банка на 18 декември в МИКЦ – Яко от 18:30 часа! Смелите мечти са с предимство, а желанието за участие и развитие е вместо CV, изпратете ги в кратка мотивация до Росио Родригес на ro@nanera.net до 21 декември 2012 или малко преди края на света, такъв какъвто го познавате!
За контакти и повече информация можете да се свържете с Вени Николова на veni@nanera.net или се обадете на 0988 909 132.

Златните правила на Младежката банка
Младите управляват
Младите хора, които създават Младежкa банка, взимат решения как се разпределят парите в рамките на тяхната общност. Ролята на възрастните в Младежката банка е да предоставят обучение, подкрепа и съвети на младите хора, а не да вземат решения от тяхно име.
Отворена за всички млади хора
Младежката банка е отворена за всички млади хора, които искат да направят промяна в тяхната общност. МБ приветства кандидатури от млади хора, които не получават същите възможности, които другите могат да имат. Например млади хора в или напускащи социални заведения, бездомни млади хора, млади болногледачи, млади хора с увреждания, младежи от малки етнически групи.

Участие и включване
Всеки член на МБ има равна възможност да представи своята гледна точка и да реши как ще се разпределят средствата.

Насърчаване на разбирателството и зачитане на различията
МБ дава възможност за младите хора от различен културен, религиозен и политически произход да се обединят в една безопасна среда, да споделят опит и да развиват разбиране и уважение един към друг.

Ясни и честни методи на отпускане на средства
Начинът на взимане на решения на МБ гарантира, че всички отпуснати пари са разпределени справедливо и процесите, които се използват за проверка на начина на изразходване на средствата, са ясни и прозрачни.

Кажи го така както е!
МБ използва чист и разбираем език, така че всички обучения, публикации, формуляри за кандидатстване и други да са лесни за четене и разбиране.

Развитие на младежките умения и опит
Използвайки спектър от творчески и забавни дейности МБ предлага на младите хора нови преживявания, нови умения и нови знания, осигуряващи им възможност да правят неща, които нормално не биха имали шанс да направят.

Размисъл и оценка
Екипът на МБ отделя време да погледне назад във всичко, в което са участвали. От обученията изграждащите екипа дейности през това, как се вземат решения и вида проекти, които финансират. Те разглеждат това, което работи добре и решават дали следващия път биха променили нещо.

Празнуване
МБ вярва, че е важно да се отпразнуват и двете: упоритата работа на младите дарители, които щедро дават времето си, а също и да приветстваме младежите, които използват даренията, за да направят нещо различно в общността, в която живеят. Като домакини на празничното събитие младите дарители и тези, които са получили финансиране, както и членовете на местната общност могат да дойдат заедно, за да се отпразнува въздействието на МБ в рамките на нейния обхват.

Инициативата и реализацията на Младежката банка в Смолян стават възможни благодарение на Фондация Работилница за граждански инициативи и с подкрепата на МИКЦ-Яко.