Млади хора създадоха Младежка банка в Смолян!

Тази събота и неделя, 2 и 3 февруари 2013 в хотел Кипарис Алфа се проведе първото обучение на екипа на Младежката банка в Смолян! 7 младежа на възраст от 17 до 24 години застанаха начело на първата Младежка банка в Смолян. През тези два дни младежите бяха обучени в концепцията, златните правила и 16-те стъпки на управление на Младежката банка! По време на обучението младите хора сами определиха области, в които ще финансират проекти на други млади хора от Смолян, а те са именно – Спорт, Образование, Култура и изкуство. Тази седмица екипът инициира проучване сред другите млади хора в града, от какво те смятат че имат нужда, как биха помогнали и какво биха направили в полза на общността, ако имат паричен фонд (Младежка банка) към който да кандидатстват. Проучването ще се проведе наживо в центъра на Смолян днес и утре, а до края на седмицата ще се оставят анкетни карти в училищата и общежитията в Смолян.
Друга от задачите, които се поставиха на това обучение е популяризирането на Младежката банка и привличането на местния бизнес в помощ на младите хора в общината! Екипът на Младежката банка ще има нужда от подкрепата на местните медии, за да достигне тази прекрасна програма до повече хора в града и общността. Подкрепете ги!

Младежите ще открият първата Младежка банка в Смолян с голямо парти в края на месеца. Парите, които ще се събират от входа ще бъдат първите средства, които ще постъпят в паричния фонд и с които ще се финансират идеи на други млади хора в една от определените приоритетни теми за тази година! НЧ „Бъдеще сега” 2006, което координира работата на Младежката банка в Смолян ще администрира отчетността на събраните средства в Младежката банка.
След като екипът на Младежката банка набере средства за фонда, който в последствие ще финансира идеи на техни връстници в полза на общността, Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ) ще добавят още толкова! След което на екипа предстои второ обучение, на което ще начуат как да създават обяви за набиране на проектни предложения по определените приоритетни теми, как да селектират проектните предложения, да изработят ясни и честни критерии и методи по които ще ги оценяват, подготовка на договор и споразумения, финансов мониторинг, мониторинг и оценка на работата, отпразнуване, споделяне и учене!
Какво е младежката банка? – Младежката банка успешно работи вече 13 години в 26 страни от цяла Европа, Азия и Африка. В България проектът започва едновременно в 8 града, като в момента вече са 12. В Смолян, Младежката банка се координирана от НЧ „Бъдеще сега” 2006, с подкрепата на Фондация „Работилница за граждански инициативи” (ФРГИ).
• Младежката банка е ресурс създаден от млади хора за млади хора.
• Младежката банка дава възможност на младежи на възраст от 15 до 25 години да създадат свой собствен паричен фонд за подкрепа на други млади хора в Смолян, които искат да реализират идеи в полза на общността.
• Младежката банка дава възможност на младежите да работят в екип и е отлична възможност за тяхното личностно развитие, което е свързано с придобиване на лидерски и комуникационни умения и практически опит във вземането на решения, решаването на проблеми, управлението на събития и проекти, воденето на преговори и презентации, организирането на благотворителни събития и много, много други.
• Младежката банка подкрепя младежки проекти и инициативи, които отговарят на нуждите на младите хора и имат за цел дългосрочно въздействие в полза за общността, развиват социални дейности и предприемачество.

Повече за Младежката банка може да намерите на: http://www.youthbank.org/ и https://universitet.webme-bg.com/gudevica. Следете страницата на МБ Смолян във Фейсбук: https://www.facebook.com/MladezkaBankaSmolan?fref=ts. Разгледайте снимки от обучението скоро на: https://www.facebook.com/MladezkaBankaSmolan?fref=ts.
За връзка с екипа на Младежката банка Смолян: Злати Василева, тел. 0877082140, email: zzlosyy@gmail.com.

„Младежка банка – Смолян” е финансиранa от Фондация “Работилница за граждански инициативи” по програма „Младежка банка”, с финансовата подкрепа на Фондация „Чарлз Стюарт Мот“.