Обновяване на детска площадка на улица Малчика

Една запустяла детска площадка да бъде огласена отново. Площадката съществува от повече от 30 години и част от нас са прекарали юношеските си бели нощи на нейните пейки. Сега площадката, пейките, люлките са изпочупени и тъжни. С нашия труд, искаме да дадем нов живот и енергия на площадката и да я направим любимо място за майки с деца, деца и юноши.

Как се казва нашата акция?

Обновяване на детска площадка на улица Малчика.

Необходим брой доброволци и с какво ще ги привлечем?

Колкото повече, толкова повече!!! М.П.

Къде ще се проведе акцията?

Долното течение на ул. Малчика в Горно Райково на 15-ти октомври в събота.

Какви материали ще ни трябват?

метли, лопатки, мотики, няколко дъски, пирони, боя.

Какво е нещото, което искаме всички да научат за акцията? Слоган, мото, идеи? Ще ни помагат ли други организации и/или институции?

Съседи, обединете се!

Контакти: 0888441331