Общо събрание на НМФ

На 18-ти и 19-ти ноември в град Дряново се проведе второто Общо събрание на Национален младежки форум в България. За една година след учредяването си през 2010 г. платформата доказа, че може да представлява и да работи за младите хора в България. На събранието присъстваха представители на 32-организации членуващи до момента във форума, както и предсдтавители на 4 нови организации, от които бяха приети 3 за членове на НМФ. Пълна стенограма от Общото събрание можете да разгледате на сайта на НМФ.

Предлагаме на Вашето внимание:

Годишния доклад за дейността на НМФ през 2011 г.

                                                                        Стратегически приоритети на НМФ 2010 – 2018