Покривът на надеждата

Когато имаме проблем с покрива през зимата, значи, че всичко, което сме направили през годината може да се навлажни и постепенно да се руши. Ние знаем, че това няма как да се случи.

Как се казва нашата акция?

Покривът на надеждата

Необходим брой доброволци и с какво ще ги привлечем?

Имаме нужда от пет доброволци, които да помагат с разбъркването на цимента и подаването на керемидите. Разходката до с.Гудевица ще е незабравима, обещаваме!

Къде ще се проведе акцията?

Акцията ще се проведе на 15 октомври – събота в читалището в с.Гудевица (с. Арда), община Смолян.

Какви материали ще ни трябват?

Керемиди, капаци и цимент за замазването на капаците.

Какво е нещото, което искаме всички да научат за акцията? Слоган, мото, идеи? Ще ни помагат ли други организации и/или институции?

Ако имаме покрив, винаги ще имаме надежда, че всичко ще бъде наред през зимата.

Контакти: Сава Чанков – ръководител на екипа –  0878 558 576