Приказка от Родопите намери своите дарители

Имало едно време…човешки права – мултикултурализма в образованието с програма на Бъдеще сега събра поне 2500 лв. на сесия на Дарителски кръг “Развитие”. Повечето от хората в залата подкрепиха експертите на Бъдеще сега в разработването на материали и програма за работа с деца в училище.

“Различни, но еднакви или имало едно време…” – междукултурно обучение за човешки права през разкаването на приказки и истории е междуанродна инициатива на НЧ Бъдеще сега, стартирала заедно с партньори от 6 различни държави в Средиземноморието.

Снощи пред специално подбрана публика част от Дарителски кръг “Развитие” и с участието на основателя на модела Фредерик Мълдър от Великобритания инициативата на младежите от Бъдеще сега за включване на мултикултурното обучение в българското образование, чрез адаптиране на модули и превод на материали за разказването на истории и приказки за преподаване на човешки права намери сериозна подкрепа. Дарителски кръг “Развитие” е инициатива на ФРГИ и обединява прогресивно мислещи хора, които имат интерес да даряват в подкрепа на граждански инициативи за позитивна социална промяна. Срещите на кръга дават възможност на дарителите да влязат в пряк контакт с организации и неформални групи от гражданското общество, които представят оригинални идеи, свързани с подобряване на качеството на живот в общността.

Повече за проекта можете да намерите на сайта на Бъдеще сега