Попътен вятър за нашето бъдеще

В рамките на месец краткосрочният проект по Европейската доброволческа служба “Попътен вятър за нашето бъдеще” събра младежи от цяла Европа с техни връстници от България в реализирането на дейности в полза на местната общност и бъдещето на Родопите.

„Попътен вятър за нашето бъдеще” беше краткосрочен групов ЕДС проект за социална интеграция на младежи в неравностойно положение, насочен към подкрепа на местната общност в района на село Арда, село Гудевица и Родопите, като цяло. Настоящият проект е част от дългосрочната стратегия на организациите членуващи в мрежата Rückenwind и представляваше етап от стратегията насочен към социалната интеграция на младежи в неравностойно положение.
Проектът показа модел за работа и възможност за развитие в тази част на Родопите с подкрепата на доброволци от шест Европейски държави.
Целите на проекта бяха да осигури среда за младите хора участващи в него да развият своите социални и ежедневни умения, да повишат мотивацията и самочувствието си. Да придобият знания и умения в области, които биха им
помогнали за бъдеща лична реализация и допълнително усъвършенстване.
Продължителността на доброволчеството по проекта  беше 31 дни, екип и участници 14 младежи от Финландия, Франция, Естония, Унгария, Италия и България. Дейностите се проведоха в с. Арда и с. Гудевица и включваха
възстановяване на библиотека в НЧ Бъдеще сега 2006, практикуване на традиционни земеделски практики и изработване на документален филм за района, местната общност и работата на доброволците.
Поради характера на проекта – участниците бяха младежи в неравностойно положение – беше осигурена допълнителна менторска подкрепа с цел повишаване на възможностите за бъдещо реализиране на компетенциите придобити по време
на „Попътен вятър за нашето бъдеще”. В осъществяването на дейностите се включиха кметството, училището и читалището в село Арда, както и местното сдружение за устойчиво развитие. В рамките на проекта младежите от Европа се срещнаха с активни младежи от град Смолян, с които дискутираха възможностите за развитие и осъществяването на съвместни младежки проекти в бъдеще.