Скаутите в действие

Клуб “Европа” при ЦДГ №1 Слънце и клуб “Родопски скаути” гр. Смолян ще оборудваме скаутска площадка и Еко-пътека в двора на ЦДГ “Слънце” за децата от градината и всички деца членуващи в клуб “Родопски скаути”.

Как се казва нашата акция?

Скаутите в действие.

Необходим брой доброволци и с какво ще ги привлечем?

В акцията участват скаути, родители на децата от детската градина и учители в двора на детската градина.

Къде ще се проведе акцията?

Датите на които ще работим са двете съботи на 8 и 15 октомври от 10 до 15 часа. В ЦДГ Слънце ще има отряд “Бобърчета”, които на 17 октомври ще положат клетва след спортния празник на градината “Скаутски следи”.

Какви материали ще ни трябват?

Материалите за работата, бои, четки, лакове, инструменти се осигуряват от родетели и фирми в гр. Смолян, подкрепящи доброволчеството и скаутите.

Какво е нещото, което искаме всички да научат за акцията? Слоган, мото, идеи? Ще ни помагат ли други организации и/или институции?

Мотото ни е: “Доброволците не винаги имат свободно време, те просто имат сърца.”

Контакти: Тина Кирова, r.a.k@abv.bg