Закон за младежта – продължаваме

През последните няколко седмици след приключване на общественото обсъждане на проекта на Закон за младежта, като членове на Национален младежки форум (НМФ) се включихме в обсъжданията и опита да се стартира по-широка консултация на проекта. Благодарение на активността на НМФ и срещата с министър Сергей Игнатов се пое ангажимент за организиране на три работни срещи (кръгли маси), за обсъждане на Закона за младежта с широк кръг от организации и заинтересовани лица до края на 2011 г. и в началото на 2012 г.

Предоставяме на Вашето внимание редактираната версия на закона след консултации проведени с организациите членуващи в НМФ, както и формата за предложения, която можете да използвате, за дадете Вашите предложения:

Закон за младежта редактиран от организациите в Национален младежки форум

MO001-1-29112011_Форма за предложения по законопроекта

Проекта на Закон за младежта-2011-11-02 предложен от Министерството на образованието, младежта и науката

Моля отправяйте Вашите препоръки, идеи и виждания на електронна поща: lili@isic.bg за Лили Еленкова (Заместник председател на НМФ)