Конференция за доброволчеството

На 16-ти септември се вклюихме в Третата регионална конференция, посветена на Европейската година на доброволчеството – 2011 в град Стара Загора. В градската библиотека “Захарий Княжевски” ние предтавихме част от резултатите на Националната среща – Младежко доброволчество във Варна проведена през юли тази година и опита на НЧ Бъдеще сега 2006 в сферата на доброволческите дейности и инициативи. Публиката беше въодушевена от интересните проекти, които им представихме, като най-голям интерес имаше към Международната награда за млади хора в България. 

Повече за Европейската година на доброволчеството в България

Разгледайте представените резултати от срещата във Варна – Доброволчеството е ЯКО