Успяхме – Общински младежки фонд

Днес се случи нещо, за което си мечтаем от доста време – беше поставено началото на обсъжданията за създаването на Общински младежки фонд в община Смолян. Щастливи сме, че това стана по наше предложение и се възприе от общинската администрация. На срещата присъстваха представители на общинската администрацияучилищни съвети, младежки НПО, както и гостите ни част от лидерска програма в Черноморския район и Югоизточна Европа, които ни запознаха с добри практики от своите държави. На 26-ти октомври предстои втората среща за създаването на фонда през 2012 г., на която ще се обсъждат конкретните параметри и структурата на фонда. Срещата продължи повече от 4 часа и беше изключително интересна и ползотворна с коментари от всички младежи, които присъстваха. Ще вземем под внимание всички предложения, които можете да отправите на: home@nanera.net

Специални благодарности на г-н Илия Годев, Директор на дирекция “Програми, проекти и международно сътрудничество” и всички колеги от община Смолян, без които усилия вчерашната среща нямаше да има толкова големи резултати.