Започна работата по настанителната база към читалището

Тази година зимата трябваше да свърши по-рано на Гудевица. Веднага след националния ни празник, започнахме работа по настанителната ни база с помощта на Алекс, Доган и Синан, които стартираха разчистването на мазилките в настанителната ни база. През зимните месеци Алекс малко по-малко беше махнал цялата мазилка на първия етаж. От тук нататък няма да имаме спиране…