Веси Стефанова

Веси Стефанова е културен и социален антрополог. Завършила е курс за сугестопедично преподаване и е сугестопедичен преподавател по История. Обучител в младежки приключенски програми, чрез методите на неформалното образование, обучение чрез преживяване и игра.

През последните години работи по различни проекти, насочени към младежите на теми като: социална отговорност, антиконсуматорски практики, различните видове дискриминация, преодоляване на стереотипи и предразсъдъци, устойчиви практики, разрешаване на конфликти и ненасилствена комуникация. Занимава се и с пермаземеделие. През 2012 е обиколила като доброволец няколко европейски екоселища, а в България е живяла година и половина в такова. През годините е провеждала различни теренни проучвания сред малцинствени групи. От 2012 г. е част от екипа на НЧ ”Бъдеще сега”, а през 2013 г. е част от екипа разработил и провел първите младежки приключенско-обучителни лагери “СъТворението на Света”. От 2014 г. е обучен лидер към Международната награда на херцога на Единбург – България. В обучителния център „Училище сред природата” в с.Гудевица отговаря и за доброволческите лагери, и вярва, че ако върне усмивката и смисъла дори на един човек е осмислила деня си. Обича да работи с младежи и да им помага да откриват интересите си.