Мартина Велева

Мартина Велева е педагог по професия. Завършила е СУ „Св. Климент Охридски“,  специалност „Обща педагогика“.  Работи активно с деца от 4 години. Още, като ученичка  забелязва огромната нужда от промяна в системите и подходите в образованието.  Вдъхновена от любовта към природата и децата, тя започва да работи за промяната. За нея природата е фундамент за реализирането на възпитанието. Преминаването през курсове като „Йога в образованието“, „ Играя и работя с деца“, „ Лабиринт на сетивата“,спомага за  обогатяването на нейния професионален опит. От началото на 2012 г. до края на 2013 г.  участва  в  проекта “Стъпка след стъпка“ по програма за „Реинтеграция на отпаднали ученици от образователната система”, като част от преподавателския екип,  работещ по  метода на сугестопедията.  През 2012 г. получава сертификат за сугестопедичен преподавател, което й помага много да задълбочи работата си в сферата на педагогиката.  

Работи за инициативата „Горска детска градина“, като вярва, че природното възпитание трябва да се прилага още в най – ранна детска възраст. Работи активно с деца и младежи, като разработва програми, организира и води детски образователни лагери сред природата. Занимава се с алтернативни методи на преподаване, учене през преживяване, екологично възпитание. Инструктор е по йога за деца.

През 2012 г. става част от екипа на „Бъдеще сега“ за разработване на образователния  център сред природата  в с. Гудевица. Работата с приятели и съмишленици, ентусиазира и вдъхновява Мартина да работи активно за позитивната промяна.