Милена Ленева

Милена Ленева е магистър по когнитивна наука от Нов български университет, физика и математика. Била е консултант по проекти за електронно обучение към Центъра за футуризъм в образованието на университета “Бен Гурион” – Израел. Активно работи в сферата неформалното, електронното и интерактивното обучение от 15 години. Консултира образователни проекти за гражданско образование и права на човека. Между 2006 и 2011 г. развива и прилага програми за екологично и гражданско образование в НЧ Бъдеще сега и изучава в детайли сугестопедията като метод. Паралелно провежда обучения на учители как да преподават през интернет. Майка на две деца. От 2011 г. е един от координаторите на Фондация „Заедно в час“.