Огнян Гъдуларов

Огнян Гъдуларов в последните години е участвал в 8 международни проекта свързани със социална интеграция на младежи в неравностойно положение. В настоящия момент работи като международен обучител със специализация и опит в обучения в младежката сфера. Занимава се с интерактивно преподаване и екологично образование за деца. Обучава инструктори за работа с деца и младежи. Провежда обучения и оценка на обучители в сферата на Младежката работа и Неформалното образование. Експерт е в провеждането на приключенски програми базирани на методите на обучението чрез преживяване и подобряване на екипната ефективност. Сертифициран инструктор по скално катерене и слаклайн.

От есента на 2011 г. Огнян приема поканата за участие в пула от обучители на SALTO EuroMed, целящ развитие на екип провеждащ международни тренинги в контекста на Евро-Средиземноморското сътрудничество и младежка работа. Общо за последните години е участвал в над 12 международни проекта свързани с неформално образование.

От края на 2012 г. работи като обучител за Национален Център Европейски Младежки Програми и Инициативи.

До момента е подготвил и провел 8 международни обучения по темите – „Социална интеграция”, „Преподаване на правата на детето през приказки и изкуство”, „Социално предприемачество и младежка безработица”, „Устойчива младежка работа”, „Устойчиво развитие и околна среда”, „Личностно развитие” – https://www.salto-youth.net/tools/toy/ognian-gadoularov.2625/