Радост Борисова

Радост Борисова е юрист по образование, завършила е Университет за национално и световно стопанство, работи като адвокат и консултант, като едновременно следва магистратура по Корпоративна социална отговорност към ВУЗФ. Вълнуват я темите свързани с устойчивото развитие, социалната отговорност, образованието и екологията.

Вдъхновяват я планината, книгите и общуването с природата. Счита, че всеки притежава силата да промени средата си към по-добро и колкото по-рано това се случи в живота на човек, толкова по пълноценен и осмислен би бил животът му.

От няколко години активно се интересува от въпросите свързани с качеството и структурата на образованието и връзката му с осъзнатостта и развитието на младите хора.

Личните й търсения я отвеждат до НЧ „Бъдеще сега”, където през 2013г. преминава курса „Играя и работя с деца”.

Оттогава е обучител в младежките приключенски програми на читалището, чрез методите на неформалното образование, обучение чрез преживяване и игра.

Част е от екипа разработил и провел първите младежки приключенско-обучителни лагери “СъТворението на Света” в Гудевица.

През септември 2013г. участва в Международен трениг по програма Младежта в действие  в Латвия на тема „Разпространители на неформално образование”.