Омайната градина

 

“Омайната градина – прилагане на биоземеделски практики за опазване на редки растителни видове в Родопите” – повече за подписването на договора и началото на проекта…

“Омайната градина” е проект, който изгражда природна билкова градина – модел за устойчиво отглеждане на билки и нов тип образование близо до земята и природата. Следете Фейсбук групата ни за последните подробности около проекта

Включете се в уникалното Доброволческо реалити 2 в билковата градина!!!

Родопите са богати на голям брой балкански растения (някои от тях ендемити), използвани векове наред от хората, поради лечебните и хранително-вкусовите им качества. Много от тях са застрашени от изчезване в различна степен в следствие на човешка намеса – нерегламентирано бране, унищожаване на местообитания, сечи, минна дейност и др. Увеличаващият се брой на туристите, след отваряне на граничната зона през 90-те години (след повече от 40 години ограничен достъп) допълнително създава опасност и натиск върху местообитанията на редки и защитени растителни видове.

Цели:
Основната цел на проекта е да допринесе за опазването на редки растителни видове, чрез прилагане на методите на биологичното земеделие и активно ангажиране на местните общности в процеса. Градината ще е достъпна за всеки, който иска да прекара един прекрасен ден сред природата, за да научи повече за опазването и възстановяването на видове в Родопите, който са със статут “застрашени” или “уязвими”, както и начините за тяхното култивиране.

Проектът ще допринесе за опазване на биологичното разнообразие на диви видове растения и културни сортове растения, чрез насърчаване отглеждането на традиционни локални сортове, прилагане и подкрепа на практики на биологичното земеделие. Наред с местните билки като мента, мащерка, жълт кантарион и др., биологично ще се отглеждат и растения, включени в Световната червена книга, като метод за превенция на нерегламентираното бране от диви местообитания:
• Мурсалски чай Sideritis scardica; статут: застрашен; балкански ендемит. Червена книга на България
• Родопска ръж Secale rhodopaeum; статут: застрашен; български ендемит. Червена книга на България
• Черно френско грозде Ribes nigrum; статут: критично застрашен. Червена книга на България
• Родопски крем Lilium rhodopaeum; статут: критично застрашен; балкански (родопски) ендемит. Червена книга на България

Основни дейности:
• Техническо обособяване, засаждане и грижа за градината;
• Активно взаимодействие с местните общности;
• Обучение и практическа работа с доброволци и деца;
• Популяризиране на дейностите по проекта.

Очаквани резултати:
• Превръщане на пустеещи земи в богати на биоразнообразие градини с редки и полезни растения;
• Създадена учебна биоградина на площ от 2000 кв. м. с жив плет, включващ диворастящи редки видове;
• Засяти поне 3 застрашени растителни вида;
• Създадена методика за работа и обучение в градината.
• Провокиране и демонстриране на местната общност на алтернатива в земеделието и развитието на района.

Продължителност на проекта e 6 месеца.

Проектът„Омайната градина” става възможен благодарение на Програма „М-Тел ЕКО Грант“ финансирана от Мобилтел. „М-Тел ЕКО Грант“ се осъществява с професионалното съдействие и на фондация „Помощ за благотворителността в България”.

За повече информация посетете: http://www.mtel.bg/mtel-eko-grant-2012

 

 

 

Специални благодарности за незаменимата подкрепа на доц. д-р Люба Евстатиева от Института по Ботаника при БАН, на Иван – био производител на Пирински чай от с. Делчево, както и на нашите партньори “Българска Фондация Биоразнообразие”, Регионална инспекция по околна среда и води – гр. Смолян и “Екологична организация Родопи” и кметството в село Арда.