Блог и Новини

THE EMPOWERMENT GUIDE 2 – наръчник за неформално учене и мотивация

THE EMPOWERMENT GUIDE 2 – наръчник за неформално учене и мотивация

Това е вторият наръчник от поредицата The Empowerment Guide. Създаден като резултат от международното обучение за младежки работници – “Discover, Dream and DО 2”, България, 05 – 12 май 2015 г. Нарчъника е на английски език.Както и първия обучителен курс и този имаше...

Обучителна философия и методология на образователните програми на НЧ “Бъдеще сега 2006”

Обучителна философия и методология на образователните програми на НЧ “Бъдеще сега 2006”

Това е документ описващ визията и концепциите на НЧ “Бъдеще сега 2006” за образователни програми за деца, младежи и възрастни. В него ще намерите описани философията и методологията, на които са подчинени нашите обучителни програми. Също така ще се запознаете с...

THE EMPOWERMENT GUIDE – наръчник за неформално учене и мотивация

THE EMPOWERMENT GUIDE – наръчник за неформално учене и мотивация

Това е наръчник на английски език създаден като резултат от международното обучение за младежки работници – “Disover, Dream and Do”, Румъния, 24 ноември – 1 декември 2013 г. В обучението НЧ “Бъдеще сега 2006” беше партньор, а Огнян Гдуларов (координатор международни...

Наръчник за обучители – Преподаване на правата на детето и между културно разбирателство през изкуство

Наръчник за обучители – Преподаване на правата на детето и между културно разбирателство през изкуство

Наръчник за обучители – Преподаване на правата на детето и между културно разбирателство през изкуство Сборник материали от международно обучение „Имало едно време … Човешки права”” Проект „Различни, но еднакви или имало едно време…” Настоящият наръчник стана...