Младежи от 6 държави „окупират“ бъдещето на Родопите

…или за младите хора, младежките програми в регионите и ЕС, общностите, природата и предприемачеството.

4 ноември 2013 г. – Смолян, България

„Да! Имаме какво да кажем – конкретни предложения и идеи, които да споделим с Вас!“

Днес от 14.30 часа в зала 247 на община Смолян заедно с младежи от 6 различни държави, млади хора, представители на общината, бизнеса и НПО от гр. Смолян и региона ще предложим на вниманието Ви конкретни предложения на база резултатите от проекта за младежко предприемачество за устойчиво развитие. Така ще споделим добри практики и предложим мерки за бъдещето на Родопите в ръцете на младите хора. На срещата ще бъде представена новата Европейска програма за финансиране на младежки проекти „Еразъм+“ и Финансов инструмент на община Смолян за младежки дейности, като възможности за финансиране на младежки идеи и проекти.

Ще намерят ли младите хора мостове към бъдещето на света? Това е въпрос, който си задаваме и възрастни и млади, във все по несигурен свят, който изисква повече усилия да се развиваме устойчиво от когато и да било. Млади хора от Арабския свят и Европа си подадоха ръце в Смолян, за да намерят пътя към просперитета на местните общности, младите хора и икономиката опазвайки природните  богатства на своите страни.

Вече цяла седмица в района на Смолян и горното течение на река Арда над 25 младежи от 6 различни държави проучваха пътя към предприемачеството и устойчивото развитие на Родопите. Международният проект свърза идеята за устойчиво развитие и възможността за рационално използване на околната среда, като ресурс за младежко предприемачество в отдалечени планински райони.

Проектът насърчава младите хора с идеи  за създаване на обвързани с околната среда предприятия в местните общности – еко-туризъм, биологично земеделие, проекти за развитие на общността, еко-селища и т.н., като отговор на младежката безработица.