Природата, устойчивото развитие и младите – предприемачество и развитие в изолирани райони

Природата, устойчивото развитие и младите – предприемачество и развитие в изолирани райони

28.10 – 06.11.2013 г., Смолян, България

Проектът свързва идеята за устойчиво развитие и възможността за рационално използване на околната среда, като ресурс за младежко предприемачество в отдалечени планински райони. Проектът насърчава младите хора с идеи  за създаване на обвързани с околната среда предприятия в местните общности – еко-туризъм, биологично земеделие, проекти за развитие на общността, еко-селища и т.н.

Проектът обединява две основни направления:
1. Споделяне на добри практики от областта на развитието на селските райони, свързани с устойчивото използване на околната среда. Всяка организация партньор ще подготви няколко примера за представяне. Тук, в България ще бъдат посетени примери в региона на Смолян.

2. Провеждане на теренно изследване по време на обучението, което ще събере информация в три измерения – отношението на младите хора от селските райони към предприятия обвързани с опазване на околната среда; съществуващото положение, свързано с околната среда и използването и като ресурс за препитание; политическа и правна подкрепа от местните власти, която е достъпна за младите хора  във връзка с устойчивото развитие и младежкото предприемачество.

Обучението съберa млади хора от много различни страни – много развита в областа на устойчивото развитие (като Швеция) или не толкова развити (като Йордания и България). Всички участници постигнаha високо ниво на мотивация и развиha умения, които ще им помогнат в техните общности за разпространение на знанията от обучението и за насърчаване и дори създаване на предприятия обвързани с устойчивото използване на околната среда.

Партньори по проекта са организации от: България, Швеция, Египет, Франция, Тунис и Йордания.

Проекта е финансиран от европейската програма “Младежта в действие” по дейност 3.1.2.