Живата природа в моята чиния

Един проект, създаден с една цел – да ни напомни колко важна е връзката със земята и колко лесно е да отглеждаме наша собствена храна. Можете да намерите повече информация тук.
Цели на програмата:

 • Свързване на младите хора със земята и дейностите по природосъобразно
  земеделие;
 • Опознаване на живата природа и човешката дейност в хармония с нея;
 • Връзка със себе си, откриване на таланти и силни страни на участниците в
  програмата;
 • Свързване и активна работа с други млади хора (развитие на комуникация,
  умения за работа в екип и активно слушане);
 • Справяне с предизвикателства и задачи в група;
 • Създаване на модули по природни науки за младежи – 5 модула свързани за
  работа със земята и природата;
 • Създаване на насоки за работа и процес за създаване на учебни био-градинки в
  средните училища;
 • Насоки за работа на учителите по модулите.
  Нашите партньори:
 • Ферма Биотифул, гр. Бургас.
 • Българска Фондация Биоразнообразие.
 • Фондация Заедно.
 • Фондация „БлагоДАРИ“.
 • Фондация „Учене за промяна“
 • Община Смолян.
 • Национален младежки форум България.
 • Фондация „Международна награда на херцога на Единбург в България“

Дейността се изпълнява от НЧ ”Бъдеще сега” 2006 по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите, чрез възлагане от РИОСВ Смолян.