Методика за работа със земята и сред природата за млади хора

МОДУЛИ за работа с младежи в средното училище, чрез УЧЕБНИ БИО-ГРАДИНИ

Проект ”Живата природа в моята чиния”

Дейността се изпълнява от НЧ ”Бъдеще сега” 2006 по програмата „Младежи за околна среда“ на Министерство на околната среда и водите, чрез възлагане от РИОСВ Смолян.

МОДУЛИ – свалете ги от тук:

Английски език в градината

Земята, която ни храни

Хабитат и опрашване на растенията и билките в градината и природата

ДОС Таблица 8-12 клас

НАСОКИ ЗА УЧИТЕЛИ

Представихме активности и игри от методика за работа със земята и сред природата за млади хора и модули за преподаване на предмети от 9 до 11 клас, чрез работа в градината и сред природата.

По време на посещението в Гудевица и региона представихме възможността за използване на разработените модули. Имаше интерес от младежите. Именно липсата на методика и конкретни модули за работа с учениците са това, което трябва на учителите. Модулите са готови за работа с младежи.

Модулите основно засягат предметите биология и здравно образование, химия, физика и астрономия, английски език и гражданко образование от 9, 10 и 11 клас в българското училище. Модулите са интердисциплинарни и обхващат повечето от изучаваните дисциплини в гимназиалния етап. 

Още материали за био-градинките:

Постер – Отгледай си революция

Постер – Тайните на почвата

Градината през сезоните

Важни неща за избора на терен за градинката

Как да управляваме училищна градина

„Настоящата публикация е изготвена от НЧ Бъдеше сега 2006 по програмата на Министерство на околната среда и водите „Младежи за околна среда“ чрез възлагане от РИОСВ Смолян. Отговорност за съдържанието носят изпълнителите на инициативата и то не отразява задължително позицията на Министерството.”