Претворяване. Развитие на творчески общностни пространства в с. Гудевица

Вижте снимки от проекта тук.

Финансиран от Пловдив Европейска столица на културата 2019.

Основните цели на проекта са творческото обогатяване на средата, в която работи “Бъдеще сега” с атрактивни творби, достъпни за всички  посетители на Гудевица, и въвличането на съвременни творци и местните хора в създаването на тази среда.

За постигане на целите ще проведем 3-дневно събитие в Гудевица,, в което съвременни артисти ще творят заедно с жителите на селото и даровити младежи от Смолян. Ще обединим участниците около създаването на арт-инсталации – дърворезба, мозайки и др., които да придадат нов и интересен облик на селото.

 

Младежи от Гимназията за приложни изкуства – Смолян и избран готвач ще проведат новаторски работилници за творчески интерпретации на стари занаяти, традиции и храна.

Ще проведем и онлайн фото- и поетичен конкурс за активиране на по-широка аудитория от съмишленици, целевите ни групи, медии.

Резултатите от всички дейности ще бъдат представени на интерактивна изложба в Смолян и широко разпространени сред съмишлениците ни и широката общественост.

Проектът е насочен към артисти от различни сфери и местни хора с творчески

потенциал, които желаят да се включат в претворяването на едно родопско село

чрез изкуство, в което читалището е основния център, който оживява селото, а

именно:

 

  • Артисти – художници, дърворезбари, занаятчии, фотографи, скулптори
  • Ученици от Приложното  училище в гр. Смолян
  • Местните жители от с. Арда и с. Гудевица
  • НПО и читалища от района с творчески проекти
  • Общ. Смолян и културния и отдел
  • Журналисти
  • Членове, доброволци, симпатизанти и партньори на “Бъдеще сега”
  • Широката общественост.Проектът създава основа за сътрудничество между млади творци и за реализацията на трайни творби, които ще допринесат за оформянето на самобитен и артистичен облик на селото. Всеки посетител ще има възможност да се снима с тях, да поговори с местните хора за тяхното участие и да популяризира създаденото изкуство.Конкурсите и изложбата в Смолян ще допринесат за  привличане на медиен интерес, включването на по-широка публика и подобряване на взаимодействието между целевите групи.“Бъдеще сега” ще разшири портфолиото си от творчески инициативи, които да предлага на аудиторията си в бъдеще.