Снимки от международната мобилност по проект “С лице към успеха”

Проект „Face to success”
Програма “Грюндвиг” – учене през целия живот
Този проект се осъществява в партньорство между 6 държави – България, Унгария, Англия, Италия, Румъния и Германия.
Проекта е насочен към социална интеграция на роми и хора от емигрантски произход. Основните подходи са развитие на умения за самостоятелно учене, социални умения и отношения към развитието на компетенции. Като основен инструмент за обучение в проекта се използват доброволчески дейности на национално и международно ниво. В проекта ще се проведат много дейности в държавите участнички, както и 6 международни срещи, на които ще се срещнат обучаеми и обучители от различните държави.