Снимки от международния обучителния курс “Природата, устойчивото развитие и младите “

Природата, устойчивото развитие и младите – предприемачество и развитие в изолирани райони

28.10 – 06.11.2013 г., Смолян, България

Проектът свързва идеята за устойчиво развитие и възможността за рационално използване на околната среда, като ресурс за младежко предприемачество в отдалечени планински райони. Проектът насърчава младите хора с идеи  за създаване на обвързани с околната среда предприятия в местните общности – еко-туризъм, биологично земеделие, проекти за развитие на общността, еко-селища и т.н.