Проект FUEL

FUEL  или Future U-turn in European Learning е проект  за развиване на капацитета на Народно читалище Бъдеще сега, финансиран по програма Еразъм + с номер KA104-35229FE5-EN.

С “FUEL” Бъдеще сега цели да инвестира в дейности, които вoдят екипа ни до възможноста да се преосмисли и пресъздаде ученето и обучението по нов начин. Инвестициите в придобиване на умения не са достатъчни с
оглед на социално-икономическите промени.
За целта планираме да се възползваме максимално от възможността, предлагана от мобилността, като развием капацитета на екипа ни за управление на образователни проекти. Планът ни включва подобряване
структурата и качеството на предлаганите програми и търсенето и намирането на качествено финансиране е ключово.
За целта сме разработили различни мерки, които да допълнят уменията и опита, натрупан от персонала, за стратегическо развитие на
средносрочен и дългосрочен план:
1) Искаме да включим в новия подход за обучение и колеги, които не са участвали пряко в дейности по мобилност. Планираме да демонстрираме обхвата на иновациите, приложени в преподаването в резултат на проекта.
2) Разработването на нови проекти по Еразъм+ е стратегическа цел за нас, както и по-доброто управление на тези проекти. Надяваме се, че проектът ще стимулира други обучители да участват в бъдещи дейности по мобилност и че уменията придобити по време на проекта водят до създаването на мрежи за нови проекти по
KA2. Уменията, придобити по време на мобилността допринасят мигновенно за по-добро управление на текущите проекти, което спомага за създаването на стандарти за качество на обучаващите се в управлението на проекти.
3) Езиковите курсове дават възможност на нашите обучители да получат по-добри езикови умения по английски и италиански език.

Какво да очакваме?

Проектът” FUEL” включва дванадесет дни
обучение в Италия за подобряване на уменията за дизайн и управление на проекти по програма Еразъм+ в международен контекст. След обучението участниците могат да прилагат наученото и да го споделят с останалата част от работния екип на организацията.
Този опит има за цел да реализира целите на организацията за:
– Повишена мобилност на персонала си;
– Отваряне отвън за външна оценка и анализ;
– Установяване на връзки с други добре работещи Европейски институции;
– Срещи с други европейски професионалисти; обмен на опит, идеи и работа в мрежа за евентуално бъдещо сътрудничество;
– Развитие на европейските ценности: контакти с други култури; учене в междукултурен и социален контекст.

В този проект участниците ще:

– придобият нови компетентности в иновативно практическо обучение

– ще надградят и актуализират своите умения и компетенции за писане на проекти

– ще могат да си позволят това обучение, защото всичко се поркива от програма Еразъм +

– ще се запознаят с методите на обучение, предлагани в други европейски страни

 

Нашите партньори в Италия

Повече за нашите партньори можете да видите на техния сайт и във Фейсбук.

В началото на нашата работа преди 13 години
беше трудно да намерим партньори от ЕС, да учим едни от други, да обменяме опит и компетенции чрез работа в мрежа. Бъдеще сега 2006 се интересува от няколко години от курса, предлаган от нашия партньор-
доставчикът на обучение, EURO-NET от Потенца, Италия.

Избрахме EURO-NET, защото работят в/с:
– Планински регион с много малки села и областен център град Потенца, където организацията координира център на ЕС – Европа директно, център Евро-деск и споделено работно пространство;
– Подобен контекст на работа по отношение на съществуващите георграфски и социални бариери; проблеми на образователната и обучителна система, която не е напълно свързана с нуждите на работодателите и пазара на
труда;
– Самият курс възниква, като систематизация на успешния опит от реално осъществени проектни дейности през последните 14 години за разработване на стратегия за участие в европейски проекти;
– Оригинална методология за достъп, усъвършенстване и хармонизиране на формалното и неформалното
обучение, обучението на базата на опит и обучението на работното място.

Кои сме ние?