FutureFriendlyMedia – Баш бъдещето на младежката медия

FutureFriendlyMedia
Създаване на он-лайн платформа и медиа за ученически и младежки предавания на младежи от цяла България. Разгледайте обявата за предизвикателството или посетете младежката медия-мрежа на сайта на Баш Бъдещето.

История
Futurefriendly.bg е сайт създаден за млади хора от млади хора. Неговата история е свързана с реализирането на два успешни проекта: „Какво е да съм гражданин на България?“, финансиран от CEE Trust и „Futrure Friendly – трето поколение права на човека, ново поколение граждани“, финансиран от EEA Grants, в които създадохме база данни за гражданско образование и подкрепихме създаването на младежки проекти с повече от 250 младежи от цялата страна. Благодарение на активната работа с младежи и реализираните семинари и проучвания се осъзна нуждата от създаване на активно младежко пространство за споделяне на идеи, проекти и инициативи. Нуждата от подобен портал беше потвърдена от участниците (представители на 120 младежки организации и неформални групи) в Националната
среща за младежко доброволчество във Варна през лятото на 2011 г. След създаването си сайта само за няколко месеца генерира над 30 000 уникални влизания през 2010 г., като в момента се развива и изгражда цялата платформа в интернет. НЧ Бъдеще сега поддържа мейл групата futurefriednly, в която в момента членуват 245 младежи от цяла България. Ще използваме базата, която имаме, както и вече създадената (дизайн и функционалност) платформа, качена на http://futurefriendly.bg/wordpress/, за основа на цялата програма.

Цели
• Обогатяване на платформата с информация и добри практики за младежка активност от целия свят.
• Повишаване на уменията, личната увереност и самочувствие на младежи да водят собствени журналистически предавания.
• Повишаване на стремежа към споделяне и участие в обмен на идеи за младежки инциативи.
• Предоставяне на онлайн пространство, в което младежите да се самоорганзират и да стартират проекти, за които ние ще търсим подкрепа.

Дейности
1. Развиване на платформата за радио и медиа излъчване на предавания и младежкия информационен портал futurefriendly.bg (генериране на съдържание и подобрение на функционалността на платформата за излъчване).
2. Първоначално попълване на базата данни на сайта с проекти, младежки обмени и трейнинги, образование, доброволчество и младежки дейности от България и света.
3. Конкурс за младежи от 7 града в България за създаване на собствено предаване.
А. Изработване на критерии и параметри на конкурса,
Б. Администриране на конкурса,
В. Подбор на младежи, които да се включат в проекта,
4. Обучение на младежи за правене на предавания.
5. Създаване на контакти с действащи журналисти от национални медии.

Очаквани резултати и индикатори
• Завършена и обогателна платформа за младежка активност и журналистика.
• Придобити знания и умения за използване на платформата за създаване на живи предавания и репортажи от актуални младежки събития – 15 младежи директно ще се обучат как се работи с нея.
• Повишаване на информираността, личната увереност и самочувствие на участващите в мрежата младежи – ангажирани директно 15 младежи, участници в платформата – поне 2000 младежи.
• Ангажиране на медиите с младежката тематика и дейности.

Проектът за младежко пространство за споделяне, инициативи, прокети и живота на младите хора в България има нужда от Вашата подкрепа! Свържете се с нас на award@nanera.net, за повече информация как можете да го подкрепите.