Future Friendly – Трето поколение права на човека, ново поколение граждани!

“Future friendly – Трето поколение права на човека, ново поколение граждани”

Финансирани от EEA Grants, чрез Фондация за реформа в местното самоуправление, с партньори Фондация Пайдея и Islandic Human Rights Center, в продължение на 12 месеца работихмe върху:

Проектът “FutureFriendly – Трето поколение права на човека – ново поколение граждани” е продукт на желанието ни за развитие на истинско гражданско общество.

 

Основната ни цел беше развитие на гражданското общество в България, чрез създаване на среда за действие и програма за ученици и младежи в сферата на трето поколение права на човека и гражданското участие, отчитаща спецификите и новите необходими знания, умения и техники на работа по утвърждаване колективните права на човека. Постигнахме целта си с много работа и активност от страна на млади хора от цялата страна. Без тяхното желание за социална промяна и действия нямаше да успеем, но това, което ни изуми по време на проекта беше именно активността им в реализирането на собствените им идеи в контекста на колективните права на човека. Целева група на проекта са младежи от цялата страна на възраст между 14 и 25 години.

История:
Проектът беше логичен завършек на усилията и проектите ни в областта на гражданското и екологично образование. Споделянето на общи ценности и съвместната работа на хора от целия свят, за да се гарантират правата на бъдещите поколения и устойчивостта на Планетата ни накараха да се замислим как можем да популяризираме тези права в България. Младежката активност и желание за промяна винаги са ни мотивирали и ние вярваме, че младите хора около нас трябва да бъдат запалени за това. Целта ни бе да предизвикаме младежка активност, чрез опознаване на новото поколение права на човека и така да създадем гражданска култура от нов тип. Липсата на интерактивно и целенасочено гражданско образование, както и непознаването на трето поколение права на човека ни мотивира да се захванем с проекта. Голяма роля изигра и слабата активност на младежите в България в реализирането на собствени идеи и проекти. ”Future friendly – трето поколение права на човека, ново поколение граждани” успя да oтговори на нуждата от платформа, място за разработване и случване на младежките идеи в контекста на бъдещето на света и колективните права на човека. Чрез Работилниците за идеи помогнахме на много млади хора да започнат да мислят за общноста си и как тя може да бъде консолидирана и придвижена напред в един по-устойчив, приятелски настроен и красив свят. Повече за проекта на: www.futurefriendly.bg и www.gudevica.org

Цели и резултати:
Проучването и дефинирането на знанията, уменията и отношенията необходими за работа по утвърждаването на колективните права на човека ни помогна много, за да намерим най-верния път към младежите. Бяха проучени множество материали и закупена литература (около 50 книги), които станаха основа на база данни с над 150 обучителни материала и добри практики качени в сайта www.futurefriendly.bg. Съвместно със Сдружението на студентите социолози от Софийски университет проведохме социологическо проучване, което обхвана 55 участници във фокус групите, 30 интервюирани и попълнени 205 въпросника, общо 290 участника. Това ни даде много солидна основа да вървим напред и отговорим на нуждите на младите хора в контекста на правата на бъдещите поколения. Активирането на младите хора, чрез включването им в програмата за присъствено и дистанционно обучение в сферата на трето поколение права на човека и гражданско участие беше постигнато със семинарите и работата с младежите преди Работилницата за идеи и след нейното приключване. В подготовката на семинарите участваха и 14-те обучени от нас по програмата инструктори. В семинарите след предварителен подбор се включиха над 30 младежи, като екипа ни предпочете да бъде последователен и да даде и вложи повече в младежите, които бяха най-активни и присъстваха и на двата семинара. На сайта www.futurefriendly.bg се осигури достъп до качествени текстови, аудио и визуални материали за работа с програмата и представящи проекта. Освен секцията с добри практики в създаденото пространство на „Как да…” се качиха много полезни материали, които да се ползват при подготовката и реализирането на една устойчива идея. В частта „Участвай…” продължаваме и след края на проекта да качваме най-актуалните и интересни обяви за младежите от цяла България, в които те могат да се присъединят. Включването на младите хора в социална мрежа за обмен на идеи, създаване на възможности за обща работа и споделяне на опит и добри практики между отделните младежи, свързани с колективните права на човека постигна изключително добри резултати и до края на проекта бяха описани и разработени 25 проекта. Работата по тях и в социалната мрежа ще продължи и в бъдеще тъй, като популярността й сред младите хора нараства много бързо. Общо в мрежата се включиха над 600 регистрирани потребители за времето на проекта. Само за месец февруари и март сайта беше генерирал над 45 000 уникални посещения. Така постигнахме повишаване на знанията и умения на способни и мотивирани млади хора с глобален поглед за проблемите и решенията, свързани с трето поколение права на човека в общностите, региона, страната и по света. В работилницата в гр.София, в музея „Земята и хората” участваха 86 младежи от цяла България, 14 модератори и инструктори, над 30 гости и 9 външни презентатори. Привлякохме към проекта и включихме на младежи в неравностойно положение, с увреждания и млади хора в институции с качества за личностно и професионално развитие към програмата и мрежата. В мрежата и Работилницата се включиха над 30 младежи от SOS Детски селища и такива с увреждания. На самата работилница беше представен и популяризиран проекта на група младежи с увреден слух.

Продължителност:
Проектът се реализира в периода март 2009 г. – април 2010 г.

Финансиране:
„Future friendly – Трето поколение права на човека – ново поколение граждани” се реализира в приоритетна област 3: Развитие на гражданско общество и защита на човешките права от Фонда за подкрепа наНПО в рамките на Финансовия
Механизъм на Европейското Икономическо Пространство, чрез ФРМС и Фондация „ЕкоОбщност”.

Текущо състояние:
Реализирането на „Future friendly – Трето поколение права на човека – ново поколение граждани” приключи през април 2010 г. Неговото надграждане и устойчиво развитие продължи в организираните от нас „Работилници за идеи”, които продължават да се случват с младежи от цялата страна. За повече информация посетете страницата за „Работилниците за идеи” или се свържете с нас.