Различни, но еднакви или имало едно време…

…Междукултурно обучение за човешки права през разказването на приказки и истории.

Основните съществуващи проблеми, за решението на които работим са:
• Липса на качествени младежки програми за обучение чрез преживяване, на осъществяването им в сферата на неформалното учене и междукултурния диалог;
• Липса за усещане за смисъл, мотивация и перспектива, време и възможности за собствена инициатива във формална и неформална среда;
• Неспособност на системата да формира компетентни, творчески настроени личности с приложими умения в живота и професионалното развитие в широк диапазон от дейности, като междуклултурен диалог;
• Липса на качество и достатъчно добри младежки програми за личностно развитие, усъвършенстване и междукултурно разбирателство;
• Проблеми, свързани с опазването на околната среда и устойчивото развитие сред малки общности със специфична етническа и религиозна принадлежност.

Обща цел и очакван ефект:
Популяризиране на разказването и обучението по темата човешки права в контекста на междукултурния диалог за деца и младежи.

Разработването и приложение на методология и програма от 5 интерактивни модула за преподаване на човешки права през разказването на приказки и истории.

Дейности:
1. Подбор и превод на материали от чужбина свързани с преподаването на права на детето, чрез разказването на истории, приказки и други визуални изкуства (театър, кукли, улични изкуства и т.н.)

2. Създаване на методология за провеждане на интеркативни модули за преподаване на човешки права:
– Създаване на обща методология и препоръки за преподаване на човешки права през разказване на истории и приказки
– Създаване на 5 интерактивни модула за преподаване на човешки права
– Качване на всички материали в интернат на сайта на НЧ Бъдеще сега с възможност за сваляне на материалите от него и използването им в образователна, обучителна, социална и семейна среда.

3. Превод на материалите от английски, испански и немски и адаптирането им в методологията.

4. Организиране и провеждане на събитие по случай Световния ден на детето – 20-ти ноември 2012 г. в гр. Смолян с деца от региона.

5. Изготвяне на промо-видео за популяризиране на материалите и проекта.

Целева група:
Ученици от 1 до 7 клас и техните родители. Индиректно учители, педагхози и обучители, които ще ползват методологията.