Видео от занятията с деца на тема правата на детето

Това кратко видео е от занятията, които проведохме в рамките на проекта Различни но еднакви или “Имало едно време …”. Темата е преподаване на правата на детето и междукултурно разбирателаство. Методите на работа са базирани на изкуство и приказки.
Проекта беше подкрепен от дарителите на дарителски кръг Развитие, чрез Фондация Работилница за граждански инициативи.