Видео от Can Ya makan … Human rights – Международно обучение за преподаване на правта на детето през приказки

Това е видео от международното обучение Can Ya Makan… Human Rights (Имало едно време човешки права). Тренингът се проведе в Кома-Руга, Испания през април 2012 г. НЧ Бъдеще сега 2006 беше партньор в проекта, а Огнян Гъдуларов (координатор международни младежки проекти в Читалището) част от екипа обучители подготвили и провели обучението.

В рамките на 5 дни младежки работници от 6 държави се обучаваха как да използват изкуството, приказките и неформалното образование за преподаване на правата на детето. В резултат на прокта беше изготвен наръчник с модули базирани на приказките за работа с деца.