Международно ученическо състезание Europa Secura

“Europa Secura” е международно ученическо съревнование, посветено на темите: Международна сигурност, Европейски съюз, НАТО и тяхната роля за поддържането на международната система за сигурност. Разгледайте поканата за съревнованието през 2012 г.

Международният сайт на Института за Европейска политика в Прага посветен на съревнованието.

Структура на състезанието:

Първи кръг – Участие в международен онлайн тест, включващ въпроси за Европейския съюз и НАТО, световните конфликти и ролята на ЕС и НАТО за разрешаването им, елементарни географски познания.
Основни теми:

  • Положението със сигурността, конфликтите в света.
  • Ролята на ЕС и НАТО в разрешаването на конфликти.
  • Основни факти за ЕС – история, институции, вземане на решения.
  • Основни факти за НАТО – история, институции, вземане на решения
  • Географскa ориентация.

Първият кръг се състои от онлайн изследване, което е основано на знанията за ЕС, НАТО и въпросите на сигурността. То съдържа няколко въпроса, задачи въз основа на разбирането, както и работа с кратки текстове и карти. Тестът трябва да се попълни онлайн на 29 май от 12:00 до 16:00 ч. – Централно европейско време. По време на изпитването учениците могат да използват всяка информация, източници като книги, бази данни и Интернет. Необходимите умения включват способността да се работи ефективно с източниците на информация и да работят в рамките на ограничен период от време. Europeum е изцяло отговорен за подготовката на въпросите, пускането им онлайн, както и теста за оценка и обявяване на резултатите. Двайсетте български младежи с най-висок резултат от теста ще преминат към втори кръг.

Списък на участниците, класирали се за втория кръг през 2012 г.

Вторият кръг на съревнованието през 2012 г.

Втори кръг – Написване на творческо есе. Разгледайте темите за есетата на български език. Трябва да бъде изпратено не по-късно от 17 юни, 24.00 часа, Българско време. Tримата най-добре представили се младежи ще спечелят голямата награда на конкурса и ще могат да участват в Международния кръг на съревнованието.

Резултатите от втория кръг и класираните участници

Международен кръг – Участие в международната среща в Прага с участието на победителите от всички участващи в проекта държави (България, Македония, Сърбия, Босна и Херцеговина, Латвия, Грузия, Полша, Украйна, Чехия). Отличените младежи ще вземат участие в незабравимо лятно приключение, участвайки в многобройни дискусии, уъркшопи и игри. Младежите ще имат възможността да опознаят Прага и ще се срещнат с представители на различни институции от ЕС и Чешкото правителство.