Ruckenwind на практика

В началото на юни 2011 г. в рамките на международния проект: „Rückenwind* на практика – Обучение за подготовка на мрежа от партньори и специалисти за интеграция на младежи в неравностойно положение на регионално ниво“ осъществен от НЧ Бъдеще сега 2006, Община Смолян и Сдружение Нови Хоризонти, с подкрепата на НЦЕМПИ, по програма „Младежта в действие“ на Европейския съюз обучихме и въведохме 35 младежи, социални работници и младежки лидери в методиката на работа и смисъла на Международната мрежа Ruckenwind.
Вижте снимки от обучението и семинара
От 5 до 12 юни 2011 г. град Смолян беше домакин на Международния проект за социална интеграция на младежи в неравностойно положение – „Ruckenwind на практика“. Обучението за подготовка на специалисти и младежки работници за интеграция на младежи в неравностойно положение събра професионалисти от шест държави с българските им партньори в един много творчески процес на работа. Целта за създаване на капацитет на местно ниво и мрежа от партньорства за прилагането на стратегията Ruckenwind в България стартира с успешната реализация на проекта. В програмата се включиха представители на Дирекция «Младеж» към Министерството на образованието, младежта и науката и експерт по интеграция от Европейска доброволческа служба към Националната агенция (НЦЕМПИ).
Проектът „Ruckenwind на практика“ е финансиран от Европейската програма Младежта в действие и събра представители от общо седем Европейски държави – България, Австрия, Германия, Франция, Италия, Унгария и Естония.
Проектът е част от обучителния процес на членовете на организациите от международната мрежа Ruckenwind, чиято основна цел е да развива и прилага методите за социална интеграция на младежи в неравностойно положение, чрез международните проекти на програмата Младежта в действие.
В рамките на обучението, на 8-ми юни 2011 г., в сесийната зала на Община Смолян от 10.00 до 16.00 часа се състоя и международен семинар „Социална интеграция на младежи в неравностойно положение“. На него заедно се събраха представителите на чуждестранните организации с хора от месната общност и месните власти.
По време на семинара за първи път в България и по света беше показан филмът правен от професионални журналисти, работещи за BBC – „Star Gazy Boat Project“, специално за мрежата Ruckenwind и младежи с трудности разказващ за променящи живота им предизвикателства по време на международен проект проведен в Англия в началото на 2011 г.

Повече за Международната мрежа за работа с младежи в неравностойно положение и нейното развитие в България, както и за следващите ни проекти можете да се обърнете към: Огнян Гъдуларов (ogi@gudevica dot org), координатор на мрежата в НЧ Бъдеще сега.

*Rückenwind –  (нем.) попътен вятър, вятър духащ от към гърба. Преносно: Вятърът, който ни помага по-лесно да вървим напред. „Подкрепа”.