Представяме ви екипът, който работи по проект „Зелена светлина за „Училище сред природата”

Теодор Василев и Божидар Ламбов – организират ремонта на покрива и ел.инсталацията и работилниците по устойчиви практики, координират работата на майстори и доброволци и потокът от материали и други необходимости към върха на „бърчината”.

Огнян Гадуларов – отговаря за разработването на образователните ни програми, за да има възможности за учене и приключения за всеки и, за да направим всяко посещение в обновения ни център в с. Гудевица уникално и незабравимо.

Светослав Стоев и Светослав Билярски са експертите, които ни помагат за разработването на стратегия, бизнес и маркетинг план, процедури и всичко нужно, за да сме ефективно работеща организация.

Маурицио Делиз е водеща фигура в партниращата ни организация “Change the World”, Норвегия и ни помага с екпертиза по организационното ни развитие и с идеи за различни практични и устойчиви идеи, които да интегрираме в центъра.

Василка Маркова и Людмил Хайдутов обикалят и събират информация за членовете на мрежата за устойчив обмен „Живи места” и други подобни общности в България, която да използваме за да създадем работеща платформа за „Живите места”, да подобрим съвместната си работа и обмена на опит.

Донка Калчева – координатор на проекта, жонглира с всички горепосочени, както и с няколко дебели папки с документи.

В проекта са включени и други участници и доброволци, семейства, деца, домашни любимци и много музикални инструменти, без които нямаше да се справим нито да обичаме, това, което правим толкова много и за/на които благодарим от сърце.

Тази година продължаваме с още интересни събития по проекта. Подробности за това кога и какво ще се случва и как да се включите можете да намерите в нашия календар.