Документи за участие в Лятна био-академия на НЧ Бъдеще сега 2006

Здравейте, ние в НЧ Бъдеще сега 2006 отдаваме изключително голямо внимание на управлението на риска по време на всяка наша програма. Всички места, в които се провеждат наши програми за внимателно изследвани и тествани с планове за управление на риска. За нас е важно да получим от Вас информация за Вашите деца преди началото на програмата, за да избегнем максимално рискови ситуации и се фокусираме върху приключенията, преживяванията, знанията и уменията, които искаме да усвоим заедно с всички участници в програмите ни.

Листът с необходимата екипировка за лятна био-академия е информативен.

Другите две бланки – Здравна анкета и Бланка за медицински противопоказания трябва да бъдат попълнени, подписани от Вас в оригинал и върнати сканирани по пощата до: priroda@nanera.net до десет дни преди началото на програмата.