Документи необходими за участие в “Сътворението на света”

Това са необходимите документи за участие в програмата “Сътворението на света”. Ще трябва да ги получим сканирани на: priroda@nanera.net, на ръка или по пощата преди началото на програмата. Без тези документи не можете да се включите и няма да бъдат допускани участници под 18 години без наличието на документите.

Документи, ако си под 18 години

Здравна анкета-Сътворенито на света

Медицински противопоказания за участие-Сътворенито на света

Декларация за родителско съгласие-Сътворението на света

Документи за 18+

Здравна анкета 18+ в Сътворението на света

Медицински противопоказания за участие 18+ в Сътворението на света

Декларация 18+ в Сътворението на света