Категория: Екологичното образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местните общности

Швейцарското междинно звено, отговарящо за управлението на Фонд за реформи, свързани с участието на гражданското общество вече има обновена интернет страница

Обновеният сайт на междинното звено поставя акцент върху многото на брой проекти, получаващи безвъзмездна финансова помощ от двата фонда. Нарочно читалище „Бъдеще сега 2006“ е партньор по проекта: ”Екологичното образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местните общности”, който реализираме съвместно с „Младежки форум 21 век“ с цел повишаване на екологичното образование…
Read more

Нещо прекрасно се случи между млади хора, местни общности в сферата на екологичното образование

През изминалите две години се случи нещо прекрасно, нещо вълнуващо за нас и мечтано от много време. През 2013 г. и 2014 г. ние от „Бъдеще сега 2006“, съвместно с Младежки форум 21 век и с финансовата подкрепа на Българо-швейцарска програма за сътрудничество , чрез Фонд за реформи свързани с участието на гражданското общество посредством Швейцарското…
Read more

Банер на проект Екологично образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местните общности

Това е банера на проекта ни „Екологично образование на младите хора – мост към устойчиво развитие на местните общности“, финансиран от Българо-швейцарска програма за сътрудничество , чрез Фонд за реформи свързани с участието на гражданското общество посредством Швейцарското междинното звено в България – Балкански институт по труда и социалната политика.

Народните будители на 21 век

Мостове към устойчивото развитие на планинските райони в ръцете на младите хора 1 ноември 2013 г. – Смолян, България Ще намерят ли младите хора мостове към бъдещето на света? Това е въпрос, който си задаваме и възрастни и млади, във все по несигурен свят, който изисква повече усилия да се развиваме устойчиво от когато и…
Read more