Категория: С лице към успеха

Проект „С лице към успеха”

Проект „Face to success” Програма “Грюндвиг” – учене през целия живот Този проект се осъществява в партньорство между 6 държави – България, Унгария, Англия, Италия, Румъния и Германия. Проекта е насочен към социална интеграция на роми и хора от емигрантски произход. Основните подходи са развитие на умения за самостоятелно учене, социални умения и отношения към…
Read more

Снимки от международната мобилност по проект „С лице към успеха“

Проект „Face to success” Програма “Грюндвиг” – учене през целия живот Този проект се осъществява в партньорство между 6 държави – България, Унгария, Англия, Италия, Румъния и Германия. Проекта е насочен към социална интеграция на роми и хора от емигрантски произход. Основните подходи са развитие на умения за самостоятелно учене, социални умения и отношения към…
Read more