Категория: Rückenwind на практика

Видео от Попътен вятър за нашето бъдеще

В рамките на един месец краткосрочният проект по Европейската доброволческа служба. “Попътен вятър за нашето бъдеще”, събра младежи от цяла Европа с техни връстници от България в реализирането на дейности в полза на местната общност и бъдещето на Родопите. „Попътен вятър за нашето бъдеще” е краткосрочен групов ЕДС проект за социална интеграция на младежи в неравностойно…
Read more

Попътен вятър за нашето бъдеще

В рамките на месец краткосрочният проект по Европейската доброволческа служба „Попътен вятър за нашето бъдеще“ събра младежи от цяла Европа с техни връстници от България в реализирането на дейности в полза на местната общност и бъдещето на Родопите. „Попътен вятър за нашето бъдеще” беше краткосрочен групов ЕДС проект за социална интеграция на младежи в неравностойно…
Read more

Попътен вятър за нашето бъдеще

В рамките на месец краткосрочният проект по Европейската доброволческа служба „Попътен вятър за нашето бъдеще“ събра младежи от цяла Европа с техни връстници от България в реализирането на дейности в полза на местната общност и бъдещето на Родопите. „Попътен вятър за нашето бъдеще” беше краткосрочен групов ЕДС проект за социална интеграция на младежи в неравностойно…
Read more

Ruckenwind на практика

В началото на юни 2011 г. в рамките на международния проект: „Rückenwind* на практика – Обучение за подготовка на мрежа от партньори и специалисти за интеграция на младежи в неравностойно положение на регионално ниво“ осъществен от НЧ Бъдеще сега 2006, Община Смолян и Сдружение Нови Хоризонти, с подкрепата на НЦЕМПИ, по програма „Младежта в действие“…
Read more

Ruckenwind или социална интеграция на младежи в неравностойно положение

Буквално: *Rückenwind – (нем.) попътен вятър, вятър духащ от към гърба. Преносно: Вятърът, който ни помага по-лесно да вървим напред. „Подкрепа”. „Rückenwind“ – Подкрепа на младите хора в неравностойно положение e стратегия, насоченa към овластяването на младите хора, предлагащa менторство и наставничество, разработени в партньорство на международно ниво, като се използват възможностите на Европейската програма „Младежта в…
Read more